سخنی با اولیا

اولیای محترم

       با سلام ، بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را در خصوص همراهی و همدلی با دانش آموزان و معلمین اعلام می دارم . بی شک همراهی شما عزیزان ما را در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی یاری نموده است . حال که به پایان سال تحصیلی نزدیک می شویم از اولیاء گرانقدر انتظار داریم :

الف ) در فرایند ارزشیابی فرزندانتان ، از معلمان جدی تر باشید و فضایی را با نظارت خود فراهم نمایید تا عمق یادگیری دانش آموزان در آموزش های مجازی سنجیده و ضعف های آنان مشخص و برای رفع آن اقدام گردد.

ب ) اولیای گرامی شرایط را به گونه ای فراهم نمایید که دانش آموزان خود به همه ی سوالات پاسخ دهند تا در صورت عقب ماندگی های احتمالی ، چاره اندیشی شود .

                                                                                  با تشکر

                                                                  مرضیه یزدان پناه

                                                   مدیر دبستان تطبیقی و بین الملل پسران تهران