خط مشی کیفیت و زیست محیطی دبستان

خط مشی کیفیت و زیست محیطی

دبستان بین الملل و تطبیقی پسران

 
این دبستان کلیه ی فعالیت ها و عملکرد خود را بر اساس استاندارد های بین المللی
ایزو 9001 نگارش 2008، ایزو 14001 نگارش 2004 تدوین نموده و اهداف و برنامه های کیفی و زیست محیطی خود را به شرح زیر اعلام می دارد :

 ارتقاء رضایت مشتریان (دانش آموزان و والدین )

بکارگیری بهترین روش ها و فنون و تجهیزات آموزشی و ایمنی برای دانش آموزان
به حداقل رساندن استرس ، تشویش ،اضطراب حین آموزشی میان دانش آموزان
تلاش برای ارتقاء شرایط کاری آموزگاران و کارکنان دبستان
برنامه ریزی هدفمند برای حرکت به سمت یک مدرسه ی زیست محیطی از طریق بکارگیری فنون و روش ها 
 ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان و والدین در جهت ارتقاء کیفی تحصیلی آنان

تهیه و تدوین طرح پیشنهادی برای استاندارد سازی کتابهای درسی بین الملل مطابق شرایط کشور و ارائه آن به مراجع بالاتر
 

مدیریت دبستان متعهد می گردد به اصول بهبود مستمر پایبند بوده و رعایت قوانین و مقررات مرتبط را در اولویت های کاری خود قرار دهد.
                                                                                           

مدیر دبستان تطبیقی و بین الملل پسران