آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
دبستان تطبیقی و بین الملل پسران - مدرسه هوشمند

سخنی  با اولیا

سخنی با اولیا

اولیای محترم        با سلام ، بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را در

نمایش
چهارمین وبینار تخصصی آنلاین

چهارمین وبینار تخصصی آنلاین

     

نمایش
گرامیداشت هفته سلامت

گرامیداشت هفته سلامت

     

نمایش
جشن نوروز

جشن نوروز

نرم نرمک میرسد اینک بهار    

نمایش
مسابقه پدران و پسران

مسابقه پدران و پسران

مسابقه آشپزی پدر و پسران    

نمایش
ارتباط با نماینده انجمن اولیا و مربیان

ارتباط با نماینده انجمن اولیا و مربیان

     

نمایش
آرشیو

مشاوره دبستان

جهارمین وبینار تخصصی اولیا

جهارمین وبینار تخصصی اولیا

نمایش
دومین وبینار تخصصی دبستان تطبیقی

دومین وبینار تخصصی دبستان تطبیقی

نمایش
ارتباط با مشاور دبستان

ارتباط با مشاور دبستان

نمایش
آرشیو مشاوره
 

گردش علمی

حافظیه- پرتال گردشگری مجازی فارس

حافظیه- پرتال گردشگری مجازی فارس

نمایش
کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(تئاتر گیشا)

کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(تئاتر گیشا)

نمایش
مسجد جامع الرسول

مسجد جامع الرسول

نمایش
آرشیو بازدید ها