هفته سلامت

هفته جهانی سلامت

امروز، روزجهانی بهداشت و سلامت است. هدف از نام گذاری این روز توسط سازمان بهداشت جهانی، افزایش آگاهی در مورد وضعیت سلامت در جهان است.
این روز معمولا در هرسال با یک تم و برای اطلاع رسانی در مورد یک موضوع سلامتی خاص برگزار می شود.
اما در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تم این روز "پوشش سلامت جهانی، همه افراد، همه جا" انتخاب شده که بخشی از استراتژی ۵ ساله سازمان بهداشت جهانی است.
جدا از تاثیر بر سیاست گذاری دولت ها، این روز می تواند برای مردم عادی یادآور توجه به توصیه های سلامت باشد.
شما برای آگاهی از وضعیت سلامت خود چه کارهایی انجام می دهید ؟ از وضعیت تغدیه و ورزش خود راضی هستید؟ سالانه چکاپ می دهید؟

پذیرایی از دانش آموزان با صبحانه سالم به مناسبت آغاز هفته سلامت در راستای ترویج فرهنگ غذایی صحیح

 

تماس با ما

لینک های مفید