بازگشایی دبستان با رعایت پروتکل ها بهداشتی

سال تحصیلی 1400-1399 مبارک باد

بیماری کووید 19 و تاثیر آن بر همه فعالیت ها, خصوصا تاثیر برنظام آموزشی , این دبستان سعی کرده است تا تاثیرات منفی آن را کنترل نماید.از این رو پیش بینی های لازم را جهت بازگشایی و فعالیت مدرسه در سال تحصیلی 1400-1399 با ملاحظه محدودیت های ناشی از این امر صورت گرفته تا در هر شرایطی امکان آغاز و استمرار فعالیت های آموزشی و پرورشی فراهم شود